Nachádzate sa tu

Dotácie sú tu!

Dotácie sú tu!

Kto má na ne nárok a ako ich získať?

Podmienky podpory na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach z Operačného programu Kvalita životného prostredia sú známe. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavila projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zdrojov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.  

Na podporu využívania OZE v domácnostiach bolo vládou SR schválených 100 miliónov eur z európskych fondov ešte v januári 2014. Neskôr, v októbri minulého roka, bol schválený aj operačný program Kvalita životného prostredia, no celú situáciu komplikoval zákon o verejnom obstarávaní, podľa ktorého bolo potrebné postupovať aj v prípade využívania podpory domácnosťami. Novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.4.2015 sa tento problém vyriešil a SIEA bola poverená zabezpečením technického riešenia elektronického systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnocovať množstvo žiadostí.

Ako to bude fungovať?

Domácnosti budú môcť požiadať o podporu formou poukážok, ktoré si následne uplatnia pri dodávke a inštalácii zariadenia. Podstatné však bude aké zariadenie si domácnosť bude chcieť nainštalovať a ktorú inštalačnú firmu zvolí. SIEA spustila registráciu zariadení, na ktoré si domácnosti budú môcť uplatniť podporu. Musia však spĺňať technické a kvalitatívne podmienky. V najbližšom období SIEA spustí aj registráciu zhotoviteľov, ktorý taktiež budú musieť spĺňať určité podmienky a inštaláciu zariadení vykonávať prostredníctvom certifikovaných inštalatérov podľa nariadenia Ministerstva hospodárstva SR. Určité podmienky bude musieť spĺňať aj samotná domácnosť. Konkrétne podmienky sú zverejnené aj na stránkach projektu Zelená domácnostiam.

Výška podpory

Výška poukážok závisí od typov zariadení a charakteru žiadateľa. Pri rodinných domoch sa podpora bude môcť uplatniť na fotovoltaické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu či veternú turbínu, a to dokonca na každé jedno zariadenie zvlášť. Obytný dom bude môcť žiadať iba o podporu na slnečné kolektory a kotol na biomasu.

Fotovolatické panely:

1 200 €/1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 €/1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Slnečné kolektory:

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:

450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Tepelné čerpadlá:

370 €/1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Oprávnené výdavky nebudú zahŕňať iba samotné zariadenie, ale všetky potrebné komponenty a náklady na inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Maximálna podpora na jedno zariadenie bude limitovaná buď do výšky 50% oprávnených výdavkov, alebo maximálnou sumou podpory. Hodnota uvedená na poukážke teda nemusí byť preplatená v plnom rozsahu v prípade inštalácie cenovo menej náročných zariadení.  Celkovo však  systém podpory OZE znevýhodňuje domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií, ale prostriedky budú alokované rovnomerne tak, aby pokryli potrebu väčšiny slovenských domácností.

 

Veríme, že skvelá práca SIEA sa pretaví aj do spokojnosti slovenských domácností a ľudia začnú naplno využívať podporný program. Naša spoločnosť bude tiež registrovaná medzi oprávnenými zhotoviteľmi, rovnako ako všetky naše produkty, takže budeme radi ak sa na nás obrátite a spoločne prispejeme ku krajšej budúcnosti.

 

Team BASSO / mb

 

zdroj: siea.sk ; zelenadomacnostiam.sk

august 20, 2015